تولیدات ما

mosaghaf-chadori

اتاق مسقف چادری

مخصوص کامیونت ۶ تن و ۸ تن میباشد که در رنگ های متنوع و زیبا با ۲سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش به مشتریان عزیز ارائه میگردد.
mosaghaf-felezi

اتاق مسقف فلزی (تمام فلزی)

مخصوص کامیونت ۶ تن و ۸ تن میباشد که در رنگهای متنوع و زیبا با ۲سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش به مشتریان عزیز ارائه میگردد.
morghi

اتاق مرغی (حمل مرغ زنده)

این اتاق در ابعاد مختلف (۱۶۸ قفس، ۱۹۶ قفس، ۲۲۰ قفس،  ۲۴۰ قفس،  ۲۶۸ قفس، ۳۳۴ قفس، ۳۸۶ قفس) و اندازهای دیگر طبق سفارش مشتری در دو نوع طرح جدید و قدیم ارائه میگردد.
kafi-baghal

اتاق کفی بغل بازشو

مخصوص کامیونت ۶ تن و ۸ تن میباشد که در رنگ های متنوع و زیبا با ۲سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش به مشتریان عزیز ارائه میگردد.
otagh-bari

اتاق باری فلزی (تره باری)

مخصوص کامیونت ۶ تن و ۸ تن میباشد که در رنگهای متنوع و زیبا با ۲سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش به مشتریان عزیز ارائه میگردد.
hamle-asb

اتاق حمل اسب

مخصوص کامیونت ۶ تن و ۸ تن میباشد که در رنگهای متنوع و زیبا با ۲سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش به مشتریان عزیز ارائه میگردد.

chador-reyli

اتاق مسقف چادری با چادر ریلی کمربندی

مخصوص کامیونت ۶ تن و ۸ تن میباشد که در رنگ های متنوع و زیبا با ۲سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش به مشتریان عزیز ارائه میگردد.
hame-juje

اتاق حمل جوجه ۱روزه

مخصوص کامیونت ۶ تن و ۸ تن میباشد که در رنگهای متنوع و زیبا با ۲سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش به مشتریان عزیز ارائه میگردد.
hamle_nushabe

اتاق حمل نوشابه و آب معدنی

مخصوص کامیونت ۶ تن و ۸ تن میباشد که در رنگهای متنوع و زیبا با ۲سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش به مشتریان عزیز ارائه میگردد.

فروش پایان کار نیست آغاز یک تعهد است
اتاق سازی افشین نوآوری در خدمت

برخی از کمپانی ها

تلگرام